MATEŘINKA PERUNKA

Základní a mateřská škola Praha 3
nám. Jiřího z Lobkovic 22/121
130 00 Praha3
IČ: 63831406

pracoviště Perunka
Perunova 975/6
130 00 Praha 3 - Vinohrady
zástupkyně pro
předškolní vzdělávání
Jana Jeništová

e-mail: materinka@perunka.cz 
tel.: +420 608 481 060

ID (datová schránka školy i školky)85qx857

Naše webové stránky žádné cookies nesbírají, proto nepotřebujeme Váš souhlas :-)

pověřenec pro ochranu osobních údajů
Ing. Pomije Radek MBA
pomije.radek@praha3.cz
222 116 711

IMG

Platby

Informace o úplatě za vzdělávání – školné

je od 1.1.2024 určeno zřizovatelem a od školního roku 2024/2025 je nově stanoveno na 1300,- Kč měsíčně. Viz Usneseni_RMC_2024_391_uplata_za_MS_SD_sk 
Úplata je splatná vždy do posledního dne předchozího měsíce.
Děti, které chodí do posledního ročníku MŠ, tj. děti, kterým je od 1.9. šest let, a děti s odkladem školní docházky mají předškolní vzdělávání bezúplatné.

Školné je možné platit trvalým příkazem z běžného účtu - zadat 10x v roce platbu je výši 900,- Kč.
Pozor, neplatit o letních prázdninách (červenec, srpen), mateřská škola bývá zavřena.

variabilní symbol: datum narození dítěte (den,měsíc,rok)
do poznámky napište jméno dítěte
číslo účtu: 30015 - 2000787359/0800

V případě nouze můžete školné platit hotově, vždy první pondělí v měsíci, v kanceláři základní školy ve 2.patře 
(7:30 – 14:00).


Informace o úplatě za stravování - stravné

Strávníci jsou zařazováni do věkových skupin, na dobu školního roku, ve kterém dosahují věku, podle data narození. 
Mateřská škola, děti 2-6 leté   50,- Kč (přesnídávka 10,- Kč, oběd 30,- Kč, svačina 10,- Kč)
                           děti 7 leté   52,- Kč (přesnídávka 10,- Kč, oběd 32,- Kč, svačina 10,- Kč)
Vyúčtování se provádí vždy za celý kalendářní měsíc.

Stravné je nejlepší platit trvalým příkazem z běžného účtu - zadat 10x v roce platbu je výši 1.000,- Kč.
variabilní symbol: datum narození dítěte (den,měsíc,rok)
Číslo účtu jídelny: 19-2000787359/0800

Stravné je třeba mít zaplaceno vždy poslední den v měsíci (na další měsíc dopředu)!!!


 

 

Vez
CyberScout© NetMas, s.r.o. & Jan Slabý - IT Market, grafický design Radek Pokorný, všechna práva vyhrazena