MATEŘINKA PERUNKA

Základní a mateřská škola Praha 3
nám. Jiřího z Lobkovic 22/121
130 00 Praha3
IČ: 63831406

pracoviště Perunka
Perunova 975/6
130 00 Praha 3 - Vinohrady
zástupkyně pro
předškolní vzdělávání
Jana Jeništová

e-mail: materinka@perunka.cz 
tel.: +420 608 481 060

ID (datová schránka školy i školky)85qx857

Naše webové stránky žádné cookies nesbírají, proto nepotřebujeme Váš souhlas :-)

pověřenec pro ochranu osobních údajů
Ing. Pomije Radek MBA
pomije.radek@praha3.cz
222 116 711

IMG

O nás

Mateřská škola Perunova má šest tříd a byla postupně v letech 2008 a 2011 vybudována ze tříd základní školy. Sídlí v historické budově, která sloužila vzdělávání již za doby první republiky. Škola stojí na kraji rušné Korunní ulice, na pomezí Královských Vinohrad a Žižkova, kde je zajištěna velmi dobrá dopravní dostupnost.

Mateřinka Perunka je otevřena od pondělí do pátku od 7:00 do 17:00 hodin. Děti jsou rozděleny do věkově smíšených tříd vždy pod vedením dvou kvalifikovaných pedagogů. Jedna paní učitelka je s dětmi dopoledne a druhá odpoledne.
Přijímáme děti ve věku od 3 do 6 let.

Specifikum mateřinky Perunky
Naši nejstarší předškoláci po obědě nespí. V menších skupinkách po 12 dětech si jen odpočinou na lehátku, poslechnou čtenou pohádku, a pak mají tichou činnost u stolečků. Nesmí budit mladší, spící děti. Paní učitelky se starají o individuální rozvoj kompetencí potřebných pro školní výuku. V souladu s trendy současné pedagogiky se zaměřujeme na rozvoj funkčních gramotností: předmatematické, předčtenářské, sociální, přírodovědné a polytechnické.

Věcné podmínky
Názvy tříd si vymýšlely učitelky samy, shodly se na námětu pohádková školka, takže máme Dráčky, Skřítky a  Vodníčky v prvním patře a Loupežníky, Bubáčky a Čertíky ve druhém patře. Schodiště je vyzdobeno dětskými pracemi, které si starší děti i samy instalují.

V každém patře je umývárna s toaletami a sprchovým koutem, ložnice pro odpočinek dětí a kabinet pro přípravu učitelek.
V přízemí budovy se nachází dvě velké tělocvičny, jídelna a školní kuchyňka.
Ve vnitrobloku je venkovní víceúčelové hřiště na fotbal, florbal, tenis, volejbal či košíkovou. Dále dětské hřiště s mnoha herními prvky, tři pískoviště, větší prolézačka se skluzavkou, malé dopravní hřiště a zastřešená část se stolky a tabulí na kreslení.

Životospráva
Všem dětem je poskytována plnohodnotná a vyvážená strava dle rozpisu v jídelníčku. Naše školní jídelna získala značku "Zdravá školní jídelna"!
Při sebeobsluze dětí v jídelně postupně rozvíjíme samostatnost jako důležitý předpoklad pro vstup do základní školy.

Samozřejmostí je dostatek tekutin během celého dne. Dětem je volně k dispozici barel s ovocným čajem či šťávou a tekoucí pitná voda v každé třídě. Učitelky podněcují děti k napití vhodnou formou, např. vlastním příkladem.

Pobyt venku je uskutečňován za každého počasí (vyjma smogové situace a velkých mrazů), proto je nezbytně nutné, aby děti byly dostatečně vhodně oblečeny. Dopolední vycházky se nám bohužel často nedaří uskutečňovat v dostatečné míře (dvě hodiny), proto se snažíme být s dětmi co nejčastěji venku i odpoledne.

Respektujeme individuální potřebu spánku u dětí. Pokud mladší děti neusnou, mohou si na lehátku hrát s plyšáčkem, hlavolamy a dalšími vhodnými hračkami, které neruší ostatní či poslouchat tichou hudbu. Naopak, pokud má předškolák větší potřebu spánku, může si jít kdykoli odpočinout s mladšími dětmi (např. pondělky po náročném víkendu, v alergické sezoně…).

 

 

Vez
CyberScout© NetMas, s.r.o. & Jan Slabý - IT Market, grafický design Radek Pokorný, všechna práva vyhrazena