MATEŘINKA PERUNKA

Základní a mateřská škola Praha 3
nám. Jiřího z Lobkovic 22/121
130 00 Praha3
IČ: 63831406

pracoviště Perunka
Perunova 975/6
130 00 Praha 3 - Vinohrady
zástupkyně pro
předškolní vzdělávání
Kateřina Jelínková

e-mail: katerina.jelinkova@perunka.cz
tel.: +420 608 481 060

pověřenec pro ochranu osobních údajů
p. Hausner
+420 777 478 654

IMG

Jídelna

JÍDELNÍ LÍSTEK 07.12 - 11.12.2020

                OBSAHUJÍ TYTO ALERGENY    
PONDĚLÍ svačina: chléb,pěna tuňáková,čaj,mléko,paprika       1pž,4,7
  oběd: polévka hrachová,krutonky           1,7
    vepřové putimské maso,dušená dvoubarevná rýže,čaj   1
  svačina: přesnídávka ovocná,piškoty,neslazený čaj,mléko     1,3,7
                       
                       
ÚTERÝ svačina: kváskový chléb,lučina s bylinkami,čaj,mléko,okurka     1pž,7
  oběd: polévka masový krém            1,7,9
    kynuté šišky se skořicovým cukrem,neslazený čaj,voda   1,3,7
  svačina: ječný rohlík,pomazánkové máslo,čaj,bílá káva,jablko   1j,7
                       
                       
STŘEDA svačina: chléb,pěna šunková,kyselá okurka,čaj,mléko,jablko     1pž,7
  oběd: polévka dýňová s medvědím česnekem       1,7
    holandský sekaný řízek,bramborová kaše,zelenina mix,čaj   1,7
  svačina: rohlík,medové máslo,neslazený čaj,mléko,hruška     1pj,7
                       
                       
  svačina: mléčná rýže meruňková,neslazený čaj,mléko     7
  oběd: polévka jáhlová             1,3,7,9
    hovězí maso na divoko,houskový knedlík,čaj       1,3,7
  svačina: chléb,máslo,strouhaný sýr,čaj,kakao,rajče     1pj,7 1pž,7
                       
                       
PÁTEK svačina: chléb,přírodní sýr,čaj,milky shake,jablko       1pž,7
  oběd: polévka brokolicová             1,7
    kuřecí steak pečený,luštěninový bulgur,zelenina,čaj     1
  svačina: koláček,neslazený čaj,mléko,pomeranč       1,3,7
                       
                             »         ZMĚNA JÍDELNÍHO LÍSTKU VYHRAZENA         »
denně k dispozici voda, voda s citronem a mátou,meduňkou-dle nabídky trhu    
ALERGENY UVEDENY ČÍSLY - viz nástěnka
(1 obiloviny - 1ž-žito,1p-pšenice,1s-semolina,1j-ječmen,1o-oves)

 

 


 


rok  2019

Vážení rodiče našich strávníků

 Informujeme vás, že s účinností od 1. 9. 2019 jsme nuceni navýšit cenu za stravování ve školní jídelně.

 Důvodem ke zvýšení je zajištění kvalitní a plnohodnotné výživy s ohledem na nutriční skladbu pokrmů a pestrost jídelníčku i přes neustále rostoucí ceny základních i ostatních potravin.

 

CENY stravování OD 1. ZÁŘÍ 2020:

 MŠ - mateřská škola

 STRAVA pro celodenní docházku  - děti 2-6 let     39,- Kč (přesnídávka 8,- Kč, oběd 24,- Kč, přesnídávka 7,- Kč)

                                                           děti 7 leté     41,- Kč (přesnídávka 8,- Kč, oběd 26,- Kč, přesnídávka 7,- Kč)

  Strávník má nárok na dotovaný oběd (CENY VÝŠE UVEDENÉ) v době, kdy je přítomen ve škole a pouze první den nemoci, kdy tento den je považován ještě za pobyt ve škole. Další dny je nutné si odhlásit, na dotovaný oběd již není nárok.

 Neodhlášené obědy propadají.
Všichni strávníci a rodiče mají možnost se seznámit s provozním řádem ve školní jídelně a na internetových stránkách školy.
 

Vnitřní – provozní řád školní jídelny

ŠKOLNÍ JÍDELNA MATEŘSKÉ ŠKOLY PERUNOVA 6, PRAHA 3

Provozní řád školní jídelny se vydává na základě zákona č. 561/2004 Sb., Školský zákon, § 30, odst.1 písm. b).

Podle § 35 Školského zákona může ředitelka mateřské školy rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání dítěte, jestliže zákonný zástupce neuhradí úplatu za školní stravování ve stanoveném termínu.

Dále se řídí vyhláškou č. 107/2005 Sb., o školním stravování ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 602/2006 Sb. a nařízením EU č. 852/2004 o hygienických požadavcích na stravovací služby.

Jídelníček je sestavován na základě zásad zdravé výživy a dodržování spotřebního koše vybraných surovin dle vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování ve znění pozdějších předpisů. Jídlo uvařené v MŠ je pro všechny děti bez výjimky jednotné.

MŠ poskytuje dietní stravování na základě potvrzení lékaře a po individuální domluvě rodiče a odpovědné kuchařky. Nemůže–li se dítě přesto stravovat (lékařem nařízená dieta, doloženo potvrzením lékaře), mohou rodiče po domluvě s ředitelkou MŠ a vedoucí ŠJ zajistit dítěti dietní stravu z vlastních zdrojů.

Velikost porce zohledňuje předškolní věk dítěte a koresponduje se spotřebním košem.

 

1)      Výdej stravy

a)      Dopolední svačina se vydává v době od 8.30 – 9.15 hod..

Při pozdějším příchodu dítěte do zařízení nelze svačinu uchovávat.

b)      Oběd je vydáván od 11.30 -12.30 hod.·

c)      Odpolední svačina se vydává od 14.30 hod.

2)      Výdej obědů v 1.den nemoci

¨      11.40-12.15 hod.

3)      Cena stravování

a)      3 – 6 let žáci                     39,- Kč

b)      7 let žáci                          41,- Kč                  

4)      Zařazování žáků dle věkových kategorií

a)      Podle vyhlášky 107/2005 Sb., o školním stravování jsou žáci zařazováni do výživových norem a finančních limitů rozhodných pro stanovení výše stravného podle data narození. Do věkových skupin jsou žáci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosahují daného věku podle § 24, bod 1 až 4, zákona 561/2004 Sb. Školní rok začíná 1. září a končí 31. srpna následujícího kalendářního roku.

5)      Způsob přihlašování, odhlašování ke stravování

a)      Děti se stravují vždy v době jejich pobytu v mateřské škole. Ke stravováni jsou přihlášeny na základě vyplněné "Přihlášky ke stravování" při nástupu do zařízení.

b)      Ke stravování se žák přihlásí přihláškou, variabilní symbol strávníka je překlopené datum jeho narození (00 rok, 00 den, 00měsíc-bez nul, např 27.10.2015 = 15271)

6)      Důležité upozornění: Pokud se vaše dítě v průběhu školní docházky přestane stravovat, je třeba tuto skutečnost písemně nahlásit vedoucí školní jídelny a neprodleně zrušit trvalý příkaz !!!

7)      Způsob placení stravy

Obědy se platí měsíčně předem na následující měsíc, do posledního dne předešlého měsíce

ü  trvalým příkazem

ü  jednorázovým převodem

Þ    vždy uvádět variabilní symbol – přechýlený datum narození (rok,den,měsíc)

Þ    neuhrazená platba do konce měsíce(záloha), předcházející stravování, může být důvodem k odmítnutí převzetí dítěte do zařízení

8)      Před zahájením školního roku je nutné poslat první platbu v srpnu.

9)      Zákonní zástupci jsou povinni neprodleně nahlásit případné změny účtu.

10)  Vyúčtování plateb

ü  u platby trvalým příkazem se přeplatek vrací pololetně, na základě písemné žádosti rodičů (na mail jidelnazsper@centrum.cz),pokud částka překročí měsíční limit platby (Kč 780,-), celkové vyúčtování přeplatků, po 30.6 – pokud výše přeplatku překročí měsíční limit platby, nebo při ukončení docházky do mš.

11)  Měsíční vyúčtování plateb

Výši přeplatku na účtu Vašeho dítěte zasílám na základě písemné žádosti každý měsíc na Váš e-mail. Žádost zaslána na e-mail: jidelnazsper@centrum.cz. Při nesrovnalosti možno uplatnit reklamaci za uplynulý měsíc ve lhůtě 5 pracovních dní od oznámení

( osobně,telefonicky,sms,mail).

12)  Neplacení stravného: u nezaplacení stravného zpětně za 1 měsíc, postupuje ředitel školy podle zákona 561/2004 Sb. § 35(1) Ředitel mateřské školy může po předchozím upozornění písemně oznámeném zákonnému zástupci dítěte rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání, jestliže zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v mateřské škole nebo úplatu za školní stravování (§ 123) ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelem jiný termín úhrady.

Postup oznámení: rodiče mají povinnost platit částku 700,- Kč zálohově, vždy  do konce předchozího měsíce. Pokud tato platba není ve výpisech uvedena, upozorní vedoucí školní jídelny rodiče na prodlení platby. Do desátého dne daného měsíce obdrží rodič písemné oznámení o výši dlužné částky (zpracuje vedoucí školní jídelny). Pokud ani po písemném upozornění rodič úplatu za stravování nezaplatí do 10 ti dnů, obdrží upozorňující dopis, ve kterém bude uvedena možnost vyloučení dítěte z MŠ. Od 1. dne dalšího měsíce, kdy rodič nezaplatil dlužnou částku, bude dítě vyloučeno z předškolního vzdělávání a dlužná částka bude nadále vymáhána.

13)  Způsob odhlašování oběda

a)      Odhlášky obědů v době nemoci mohou být uplatněny telefonicky, e-mailem nebo osobně nejpozději do 8 hodin příslušného dne, tel.: 267 310 296, 777 582 224 ( i sms), email: omluvyms@perunka.cz, osobně – třídní učitelce.

b)      První den nemoci je možné stravu vydat do přinesených neskleněných nádob. Ostatní dny nemá strávník nárok na státem dotovanou stravu. Po odebrání stravy domů již personál kuchyně nenese odpovědnost za kvalitu a zdravotní nezávadnost. Je v zájmu rodičů, aby dodrželi výše uvedené předpisy z důvodu ochrany zdraví svých dětí.

14)  Odhlašování svačin v MŠ

a)      Vydané jídlo – (odpolední svačina) je určeno ke konzumaci v jídelně, nesmí se vynášet ven a dále ho skladovat (v lednici, ve vlastních nádobách) dle vyhlášky Ministerstva zdravotnictví § 25 č.137/2004 Sb., v platném znění.

b)     Je tedy zakázáno vynášet stravu ze zařízení školního stravování. Stravu je možno konzumovat pouze v jídelně. Jelikož v době oběda nemůže být z hygienických důvodů odpolední svačina ještě připravena, nemůže si ji strávník vyzvednout. Může tak učinit až v době výdeje svačin a konzumovat jak je uvedené .

c)      Odchází-li dítě výjimečně po obědě domů, bude mu při odchodu vydána náhradní svačina, hygienicky zabalená. Tuto skutečnost je nutno nahlásit ráno při příchodu dítěte, přímo v kuchyni školy, (jinak nebude mít dítě na svačinu nárok) a následně si svačinu osobně vyzvednout do 13.30 hod v kuchyni.

d)      Po odebrání stravy domů již personál kuchyně nenese odpovědnost za kvalitu a zdravotní nezávadnost.

15)  Stravování v době nemoci

a)      Děti mají nárok na oběd, jen když jsou příslušný den v mateřské škole. V době nemoci se poskytuje strava pouze 1. den

b)      Do přinesených čistých, neskleněných nádob.

c)      Výdej oběda je časově určen 11.30-12.30 hod, mimo tuto dobu nelze stravu vydávat.

16)  Jídelní lístek

a)      Jídelní lístek je vyvěšen, na nástěnce MŠ, http://materinka.perunka.cz

17)  Úřední hodiny hospodářky ŠJ

a)      Po – Pá : 7.40 – 7.55 hod

b)      Jiný termín po dohodě

18)  Dotazy a připomínky

ü  Možno uplatnit u vedoucí školní jídelny

Þ    na tel. č.:271 736 212 email: jidelnazsper@centrum.cz, mob.773 772 072

V Praze 31.8.2020                                          


Projekt ZDRAVÁ ŠKOLNÍ JÍDELNA


V lednu 2019 byl udělen státním zdravotním ústavem certifikát " ZDRAVÁ ŠKOLNÍ JÍDELNA " a nadále jsou pro nás proiritní doporučení projektu zdravá školní jídelna.

V říjnu 2018 byl projekt po dvouleté implementaci do denního provozu při stravování dětí a žáků, zpracován a odeslán ve spolupráci s dozorující nutriční specialistkou do státního zdravotního ústavu k hodnocení a udělení certifikace.

Od října 2016
je jídelna přihlášena v projektu ministerstva zdravotnictví a státního zdravotního ústavu  "ZDRAVÁ ŠKOLNÍ JÍDELNA". V rámci projektu se šj soustředí na pestrost jídelních lístků dle doporučení MZ, na vyvážené plnění spotřebního koše živin, a na vyloučení polotovarů s vysokým stupněm konvenience, více na webové stránce zš - www.perunka.cz / jídelna
Zdravá školní jídelna startuje na Praze 3

Vedoucí školních jídelen v Praze 3 se zapojují do projektu Zdravá školní jídelna.

Výzkumy jednoznačně vykazují skutečnost, že děti stravující se ve škole, trpí méně nadváhou a obezitou a získávají zde správné stravovací návyky pro celý život. Pokud chce mít společnost zdravé dospělé, musí se naučit zdravě jíst už v dětství.

Projekt Zdravá školní jídelna vznikl ve Státním zdravotním ústavu ve spolupráci s týmem hygieniků a je podporován Ministerstvem zdravotnictví, tedy institucemi, které jsou těmi pravými garanty zdravého stravování. Projekt je praktickou ukázkou, jak je možné naplnit cíle programu Zdraví 2020. Projektový tým, sestavený z odborníků na výživu, spolupracuje s dietní sestrou, zkušeným šéfkuchařem, metodikou pro školní stravování.

„V Praze 3 máme velkou výhodu, protože pracovnice odboru školství Bc. Alena Strosserová má certifikát nutriční terapeutky a je silnou oporou všem vedoucím našich školních jídelen,“¨informovala Mgr. Jaroslava Suková, radní pro školství. Bc. Alena Strosserová k tomu dodává: „Projekt Zdravá školní jídelna přináší rady, recepty, příručky, které pomáhají při sestavování jídelníčku z hlediska nejmodernějších poznatků o zdravé výživě. Za velmi pozitivní a účinné považujeme možnost výměny zkušeností, odhalování slabých stránek, ale i silných stránek ve školním stravování.“

Vedoucí školních jídelen na konci října absolvovali úvodní seminář pod vedením Mgr. Alexandry Košťálové ze Státní zdravotního ústavu. Kromě provozních záležitostí si všichni uvědomili, že je nutné postupovat krok za krokem, nikoliv změnit jídelníček ze dne na den.

„Tento článek vyšel v radničních novinách 11/2016

 


                               


Vez
CyberScout© NetMas, s.r.o. & Jan Slabý - IT Market, grafický design Radek Pokorný, všechna práva vyhrazena