MATEŘINKA PERUNKA

Základní a mateřská škola Praha 3
nám. Jiřího z Lobkovic 22/121
130 00 Praha3
IČ: 63831406

pracoviště Perunka
Perunova 975/6
130 00 Praha 3 - Vinohrady
zástupkyně pro
předškolní vzdělávání
Jana Jeništová

e-mail: materinka@perunka.cz 
tel.: +420 608 481 060

ID (datová schránka školy i školky)85qx857

Naše webové stránky žádné cookies nesbírají, proto nepotřebujeme Váš souhlas :-)

pověřenec pro ochranu osobních údajů
Ing. Pomije Radek MBA
pomije.radek@praha3.cz
222 116 711

IMG

Jídelna


CENY STRAVOVÁNÍ OD LEDNA 2024 beze změnyCeny stravování od 1. září 2023
mateřská škola, strava pro celodenní docházku 

- děti 2-6 let    50,- Kč (přesnídávka 10,- Kč, oběd 30,- Kč, svačina 10,- Kč)

- děti 7 leté      52,- Kč (přesnídávka 10,- Kč, oběd 32,- Kč, svačina 10,- Kč)

DOPORUČUJI RODIČŮM NASTAVENÍ TRVALÝCH PŘÍKAZŮ NA STRAVOVÁNÍ OD 20.8.2023, VE VÝŠI KČ 1000,- / 10 X ve školním roce , SE SPLATNOSTÍ K 25 dni předcházejícího měsíce stravování.

variabilní symbol: datum narození dítěte (den,měsíc,rok)
Číslo účtu jídelny: 19-2000787359/0800

Stravné je třeba mít zaplaceno vždy poslední den v měsíci (na další měsíc dopředu)!!!


 
JÍDELNÍ LÍSTEK 20.05 - 27.05.2024

                OBSAHUJÍ TYTO ALERGENY  
PONDĚLÍ svačina: obilná kaše s jablky a skořicí,neslazený čaj,mléko   7,1
  oběd: polévka květáková           1,7
    filé v sezamové obálce,brambory,obloha,džus   1,4,7,11
  svačina: kváskový chléb,lučina bylinková,jarní cibulka,čaj,mléko,hruška 1pž,7
                     
                     
ÚTERÝ svačina: kváskový chléb,pěna vajíčková,šípkový čaj,mléko,paprika 1pž,3,7
  oběd: polévka čočková jarní         1,7,9
    krupicová kaše s kakaem,cukrem,máslem,čokokuličky,čaj 1,7
  svačina: žitný chléb,máslo,rajče,šípkový čaj,mléko,pomeranč   1ž,7
                     
                     
STŘEDA svačina: chléb,máslo,šunka,ovocný čaj,mléko,jablko     1pž,7
  oběd: polévka dýňová,krutonky         1,7
    boloňské masové ragú,špagety,sýr,džus     1
  svačina: přesnídávka ovocná,neslazený čaj,mléko     7
                     
                     
ČTVRTEK svačina: ovocný jogurt,neslazený ovocný čaj,mléko     7
  oběd: polévka kuřecí s nudličkami         1,7,9
    karbanátek pečený,bramborová kaše,okurka,džus   1,3,7
  svačina: žitný chléb,pomazánkové máslo,ovocný čaj,mléko,kedluben 1ž,7
                     
                     
PÁTEK svačina: chléb,pomazánka budapešť,ovocný čaj,mléko,jablko 1pž,7
  oběd: polévka masová s drobením         1,7,9
    segedínský guláš,houskový knedlík,džus     1,3,7
  svačina: brioška,máslo,neslazený čaj,mléko,paprika     1,7
                     
                             »         ZMĚNA JÍDELNÍHO LÍSTKU VYHRAZENA         »

 

 

MENU - Food Factory Kamenice

 

 

 

Vážení rodiče našich strávníků

Všichni strávníci a rodiče mají možnost se seznámit s provozním řádem.Kontakt na vedoucí školní jídelny: jidelnazsper@centrum.cz, tel: 271 736 212, mob: 773 772 072Úřední hodiny: Po – Pá: 7.45 – 8.00 hod
Vnitřní – provozní řád školní jídelny
ŠKOLNÍ JÍDELNA MATEŘSKÉ ŠKOLY PERUNOVA 6, PRAHA 3
Provozní řád školní jídelny se vydává na základě zákona č. 561/2004 Sb., Školský zákon, § 30, odst.1 písm. b).
Podle § 35 Školského zákona může ředitelka mateřské školy rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání dítěte, jestliže zákonný zástupce neuhradí úplatu za školní stravování ve stanoveném termínu.
Dále se řídí vyhláškou č. 107/2005 Sb., o školním stravování ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 602/2006 Sb. a nařízením EU č. 852/2004 o hygienických požadavcích na stravovací služby.
Jídelníček je sestavován na základě zásad zdravé výživy a dodržování spotřebního koše vybraných surovin dle vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování ve znění pozdějších předpisů. Jídlo uvařené v MŠ je pro všechny děti bez výjimky jednotné. Velikost porce zohledňuje předškolní věk dítěte a koresponduje se spotřebním košem.
ŠJ může poskytnout dietní stravování při úplné personální obsazenosti, Rodič je povinnen doložit potvzení od odborného lékaře o změněné potřebě ve stravování dítěte. V opačném případě zajistí rodiče odlišnou stravu pomocí vlastních donesených hotových pokrmů (svačina,oběd,svačina)
1)      Výdej stravy
a)      Dopolední svačina se vydává v době od 8.15 – 9.15 hod.
Při pozdějším příchodu dítěte do zařízení nelze svačinu uchovávat.
b)      Oběd je vydáván od 11.30 -12.20 hod.·
c)      Odpolední svačina se vydává od 14.30 hod.
¨      Výdej obědů v 1.den nemoci 11.40-12.15 hod.
2)      Cena stravování
a)      3 – 6 let děti                     50,- Kč
b)      7 let děti                           52,- Kč 
3)      Zařazování žáků dle věkových kategorií
a)      Podle vyhlášky 107/2005 Sb., o školním stravování jsou žáci zařazováni do výživových norem a finančních limitů rozhodných pro stanovení výše stravného podle data narození. Do věkových skupin jsou žáci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosahují daného věku podle § 24, bod 1 až 4, zákona 561/2004 Sb. Školní rok začíná 1. září a končí 31. srpna následujícího kalendářního roku.
4)      Způsob přihlašování, odhlašování ke stravování
a)      Děti se stravují vždy v době jejich pobytu v mateřské škole. Ke stravováni jsou přihlášeny na základě vyplněné "Přihlášky ke stravování" při nástupu do zařízení.
b)      Ke stravování se žák přihlásí přihláškou, variabilní symbol strávníka je překlopené datum jeho narození (00 rok, 00 den, 00měsíc-bez nul, např 27.10.2015 = 15271)
5)      Důležité upozornění: Pokud se vaše dítě v průběhu školní docházky přestane stravovat, je třeba tuto skutečnost písemně nahlásit vedoucí školní jídelny a neprodleně zrušit trvalý příkaz !!!
6)      Způsob placení stravy
Obědy se platí měsíčně předem na následující měsíc, do posledního dne předešlého měsíce
-  trvalým příkazem
-  jednorázovým převodem
                                          číslo účtu jídelny 19-2000787359/0800
    vždy uvádět variabilní symbol – přechýlený datum narození (rok,den,měsíc)
    neuhrazená platba do konce měsíce(záloha), předcházející stravování, může být důvodem k odmítnutí převzetí dítěte do zařízení
7)      Před zahájením školního roku je nutné poslat první platbu v srpnu.
8)      Zákonní zástupci jsou povinni neprodleně nahlásit případné změny účtu.
9)      Vyúčtování plateb
  u platby trvalým příkazem se přeplatek vrací pololetně, na základě písemné žádosti rodičů (na mail jidelnazsper@centrum.cz),pokud částka překročí měsíční limit platby (Kč1000,-),celkové vyúčtování přeplatků, po 30.6 – pokud výše přeplatku překročí měsíční limit platby, nebo při ukončení docházky do mateřské školy.
10)  Měsíční vyúčtování plateb
Výši přeplatku na účtu Vašeho dítěte zasílám na základě písemné žádosti každý měsíc na Váš e-mail. Žádost zaslána na e-mail: jidelnazsper@centrum.cz. Při nesrovnalosti možno uplatnit reklamaci za uplynulý měsíc ve lhůtě následujících 5 pracovních dní (osobně, telefonicky,sms,mail).
11)  Neplacení stravného: u nezaplacení stravného zpětně za 1 měsíc, postupuje ředitel školy podle zákona 561/2004 Sb. § 35(1) Ředitel mateřské školy může po předchozím upozornění písemně oznámeném zákonnému zástupci dítěte rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání, jestliže zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v mateřské škole nebo úplatu za školní stravování (§ 123) ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelem jiný termín úhrady.
Postup oznámení: rodiče mají povinnost platit částku 1000,- Kč zálohově, vždy  do konce předchozího měsíce. Pokud tato platba není ve výpisech uvedena, upozorní vedoucí školní jídelny rodiče na prodlení platby. Do desátého dne daného měsíce obdrží rodič písemné oznámení o výši dlužné částky (zpracuje vedoucí školní jídelny). Pokud ani po písemném upozornění rodič úplatu za stravování nezaplatí do 10 ti dnů, obdrží upozorňující dopis, ve kterém bude uvedena možnost vyloučení dítěte z MŠ. Od 1. dne dalšího měsíce, kdy rodič nezaplatil dlužnou částku, bude dítě vyloučeno z předškolního vzdělávání a dlužná částka bude nadále vymáhána.
12)  Způsob odhlašování oběda
a)      Odhlášky obědů v době nemoci mohou být uplatněny telefonicky, e-mailem nebo osobně nejpozději do 8 hodin příslušného dne, tel.: 267 310 296, 777 582 224 ( i sms), email: omluvyms@perunka.cz, osobně – třídní učitelce.
b)      První den nemoci je možné stravu vydat do přinesených neskleněných nádob. Ostatní dny nemá strávník nárok na státem dotovanou stravu. Po odebrání stravy domů již personál kuchyně nenese odpovědnost za kvalitu a zdravotní nezávadnost. Je v zájmu rodičů, aby dodrželi výše uvedené předpisy z důvodu ochrany zdraví svých dětí.
13)  Odpolední svačina v MŠ
a)      Vydané jídlo – (odpolední svačina) je určeno ke konzumaci v jídelně, nesmí se vynášet ven a dále ho skladovat (v lednici, ve vlastních nádobách) dle vyhlášky Ministerstva zdravotnictví § 25 č.137/2004 Sb., v platném znění.
b)     Je tedy zakázáno vynášet stravu ze zařízení školního stravování. Stravu je možno konzumovat pouze v jídelně. Jelikož v době oběda nemůže být z hygienických důvodů odpolední svačina ještě připravena, je vydávána náhrada
c)      Odchází-li dítě po obědě domů, bude mu při odchodu vydána náhradní svačina, nejčastěji celé ovoce. Tuto skutečnost je nutno nahlásit ráno při příchodu dítěte do třídy
d)      Po odebrání stravy domů již personál kuchyně nenese odpovědnost za kvalitu a zdravotní nezávadnost.
14)  Jídelní lístek
a)      Jídelní lístek je vyvěšen, na nástěnce MŠ, http://materinka.perunka.cz
15)  Úřední hodiny hospodářky ŠJ
a)      Po – Pá : 7.45 – 8.00 hod
b)      Jiný termín po dohodě
16)  Dotazy a připomínky
  Možno uplatnit u vedoucí školní jídelny
   email: jidelnazsper@centrum.cz, mob.773 772 072

V Praze dne 01. 09. 2023
Platnost do 31. 08. 2024
Vyhotovila: Vladimíra Černá                                            Mgr. Naděžda Hrebíková, ředitelka ZŠ a MŠ


Projekt ZDRAVÁ ŠKOLNÍ JÍDELNA
V lednu 2019 byl udělen státním zdravotním ústavem certifikát " ZDRAVÁ ŠKOLNÍ JÍDELNA " a nadále jsou pro nás proiritní doporučení projektu zdravá školní jídelna.
V říjnu 2018 byl projekt po dvouleté implementaci do denního provozu při stravování dětí a žáků, zpracován a odeslán ve spolupráci s dozorující nutriční specialistkou do státního zdravotního ústavu k hodnocení a udělení certifikace.
Od října 2016 je jídelna přihlášena v projektu ministerstva zdravotnictví a státního zdravotního ústavu  "ZDRAVÁ ŠKOLNÍ JÍDELNA". V rámci projektu se šj soustředí na pestrost jídelních lístků dle doporučení MZ, na vyvážené plnění spotřebního koše živin, a na vyloučení polotovarů s vysokým stupněm konvenience, více na webové stránce zš - www.perunka.cz / jídelna


Zdravá školní jídelna startuje na Praze 3
Vedoucí školních jídelen v Praze 3 se zapojují do projektu Zdravá školní jídelna.
Výzkumy jednoznačně vykazují skutečnost, že děti stravující se ve škole, trpí méně nadváhou a obezitou a získávají zde správné stravovací návyky pro celý život. Pokud chce mít společnost zdravé dospělé, musí se naučit zdravě jíst už v dětství.
Projekt Zdravá školní jídelna vznikl ve Státním zdravotním ústavu ve spolupráci s týmem hygieniků a je podporován Ministerstvem zdravotnictví, tedy institucemi, které jsou těmi pravými garanty zdravého stravování. Projekt je praktickou ukázkou, jak je možné naplnit cíle programu Zdraví 2020. Projektový tým, sestavený z odborníků na výživu, spolupracuje s dietní sestrou, zkušeným šéfkuchařem, metodikou pro školní stravování.„V Praze 3 máme velkou výhodu, protože pracovnice odboru školství Bc. Alena Strosserová má certifikát nutriční terapeutky a je silnou oporou všem vedoucím našich školních jídelen,“¨informovala Mgr. Jaroslava Suková, radní pro školství. Bc. Alena Strosserová k tomu dodává: „Projekt Zdravá školní jídelna přináší rady, recepty, příručky, které pomáhají při sestavování jídelníčku z hlediska nejmodernějších poznatků o zdravé výživě. Za velmi pozitivní a účinné považujeme možnost výměny zkušeností, odhalování slabých stránek, ale i silných stránek ve školním stravování.“
Vedoucí školních jídelen na konci října absolvovali úvodní seminář pod vedením Mgr. Alexandry Košťálové ze Státní zdravotního ústavu. Kromě provozních záležitostí si všichni uvědomili, že je nutné postupovat krok za krokem, nikoliv změnit jídelníček ze dne na den.
„Tento článek vyšel v radničních novinách 11/2016                      Vez
CyberScout© NetMas, s.r.o. & Jan Slabý - IT Market, grafický design Radek Pokorný, všechna práva vyhrazena