MATEŘINKA PERUNKA

Základní a mateřská škola Praha 3
nám. Jiřího z Lobkovic 22/121
130 00 Praha3
IČ: 63831406

pracoviště Perunka
Perunova 975/6
130 00 Praha 3 - Vinohrady
zástupkyně pro
předškolní vzdělávání
Kateřina Jelínková

e-mail: materinka@perunka.cz 
tel.: +420 608 481 060

Naše webové stránky žádné cookies nesbírají, proto nepotřebujeme Váš souhlas :-)

pověřenec pro ochranu osobních údajů
Ing. Pomije Radek MBA
pomije.radek@praha3.cz
222 116 711

IMG

Jídelna


CENY STRAVOVÁNÍ OD ZÁŘÍ 2022Ceny stravování od 1. září 2022
mateřská škola, strava pro celodenní docházku 

- děti 2-6 let    50,- Kč (přesnídávka 10,- Kč, oběd 30,- Kč, svačina 10,- Kč)

- děti 7 leté      52,- Kč (přesnídávka 10,- Kč, oběd 32,- Kč, svačina 10,- Kč)

DOPORUČUJI RODIČŮM NASTAVENÍ TRVALÝCH PŘÍKAZU NA STRAVOVVÁNÍ OD 20.8.2022, VE VÝČI KČ 1000,- / 10 X ve školním roce , SE SPLATNOSTÍ K 25.v měsíci.

JÍDELNÍ LÍSTEK 27.06 - 30.06.2022

                OBSAHUJÍ TYTO ALERGENY    
PONDĚLÍ svačina: chléb,pěna ze sardinek v tomatě,čaj,mléko,jablko     1pž,7
  oběd: polévka zelná               1,7,10
    krupicová kaše s kakaem,cereálními kuličkami,neslazený čaj   1,7
  svačina: rohlík,pomazánkové máslo,čaj,mléko       1pj,7
                       
                       
ÚTERÝ svačina: vločková kaše s jablky a skořicí,neslazený čaj,mléko     7,1
  oběd: polévka jarní s červeno čočkou         7,9
    vepřové maso na paprice,těstoviny,čaj       1,7
  svačina: chléb,žervé,čaj,mléko             1pž,7
                       
                       
STŘEDA svačina: toastový chléb,šlehaná nutela,neslazený čaj,mléko   1pž,3,7 1,7
  oběd: polévka s hrachovými nudličkami          7,9
    kuřecí ragú na rajčatech,dušená rýže,čaj        
  svačina: chléb,přírodní sýr,čaj,mléko           1pž,7
                       
                       
ČTVRTEK svačina: chléb,lučina,čaj,mléko           1pž,7
  oběd: polévka jáhlová              1,7,9
    těstoviny pomodoro s bazalkou,sýr,čaj       1,7
  svačina: chléb,máslo,plátkový sýr,čaj,kakao       1pj,7 1pž,7
                       
                       
                       
    PRÁZDNINY                
                       
                       
                       
                             »         ZMĚNA JÍDELNÍHO LÍSTKU VYHRAZENA         »
denně k dispozici voda, voda s citronem a mátou,meduňkou-dle nabídky trhu    
k dopolední a odpolední svačině vždy vhodné ovoce nebo zelenina-dle ceny a nabídky trhu


Vážení rodiče našich strávníků


Informujeme vás, že s účinností od 1. 9. 2022 budeme nuceni navýšit cenu za stravování ve školní jídelně, důvodem ke zvýšení je udržení kvalitní a plnohodnotné výživy s ohledem na nutriční skladbu pokrmů a pestrost jídelníčku. Dalším důvodem je zvýšení finančního limitu na nákup potravin dle přílohy č.2 k vyhlášce č. 107/2005 Sb., zveřejněné ve sbírce zákonů č. 272/2021, s účinností od 1. září 2021


Ceny stravování od 1. září 2022 -
mateřská škola, strava pro celodenní docházku 
- děti 2-6 let    50,- Kč (přesnídávka 10,- Kč, oběd 30,- Kč, svačina 10,- Kč)
- děti 7 leté      52,- Kč (přesnídávka 10,- Kč, oběd 32,- Kč, svačina 10,- Kč)


Strávník má nárok na dotovaný oběd v době, kdy je přítomen ve školce a také pouze první den nemoci, kdy tento den je považován ještě za pobyt ve školce, a dítě není omluveno z pobytu v mš. Další dny je nutné dítě omluvit, na oběd, za cenu potravin již není nárok.
Neodhlášené obědy propadají.
Všichni strávníci a rodiče mají možnost se seznámit s provozním řádem.

Kontakt na vedoucí školní jídelny: jidelnazsper@centrum.cz, tel: 271 736 212, mob: 773 772 072
Úřední hodiny: Po – Pá: 7.40 – 7.55 hod

Vnitřní – provozní řád školní jídelny

 

ŠKOLNÍ JÍDELNA MATEŘSKÉ ŠKOLY PERUNOVA 6, PRAHA 3

 Provozní řád školní jídelny se vydává na základě zákona č. 561/2004 Sb., Školský zákon, § 30, odst. 1 písm. b). Dále se řídí vyhláškou č. 107/2005 Sb., o školním stravování ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 602/2006 Sb. a nařízením EU č. 852/2004 o hygienických požadavcích na stravovací služby.

Podle § 35 Školského zákona může ředitelka mateřské školy rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání dítěte, jestliže zákonný zástupce neuhradí úplatu za školní stravování ve stanoveném termínu.

 Jídelníček je sestavován na základě zásad zdravé výživy a dodržování spotřebního koše vybraných surovin dle vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování ve znění pozdějších předpisů.

 Velikost porce zohledňuje předškolní věk dítěte a koresponduje se spotřebním košem.

 Jídlo uvařené v MŠ je pro všechny děti bez výjimky jednotné.

 MŠ poskytuje dietní stravování. Pakliže se dítě nemůže běžně stravovat (lékařem nařízená dieta, doloženo potvrzením lékaře), rodiče po domluvě s ředitelkou MŠ, vedoucí ŠJ, vedoucí kuchařkou spolupracují při zajištění dietní stravy dítěte, nebo zajistí stravování ze svých zdrojů.

 

1)      Výdej stravy

a)      Dopolední svačina se vydává v době od 8.30 – 9.15 hod. Při pozdějším příchodu dítěte do zařízení nelze svačinu uchovávat.

b)      Oběd je vydáván od 11.30 -12.30 hod.·

c)      Odpolední svačina probíhá od 14.30 - 14.55 hod.

 

2)      Cena stravování

a)      3 – 6 let děti        40,- Kč  -          od září 2022  Kč 52,-  

b)      7 let děti             42,- Kč -           od září 2022   Kč 52,-

 

3)      Zařazování dětí dle věkových kategorií

Podle vyhlášky 107/2005 Sb., o školním stravování jsou děti zařazováni do výživových norem a finančních limitů rozhodných pro stanovení výše stravného podle data narození. Do věkových skupin jsou děti zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosahují daného věku podle § 24, bod 1 až 4, zákona 561/2004 Sb. Školní rok začíná 1. září a končí 31. srpna následujícího kalendářního roku.

 

4)      Způsob přihlašování, odhlašování ke stravování

a)      Děti se stravují vždy v době jejich pobytu v mateřské škole

b)      Ke stravování se dítě přihlásí „Přihláškou ke stravování“, při prvním nástupu do mateřské školy, variabilní symbol strávníka je datum jeho narození (rok, den,měsíc)

 

5)      Důležité upozornění: Pokud dítě odhlásíte z mateřské školy je nutno tuto skutečnost písemně nahlásit vedoucí školní jídelny a neprodleně zrušit trvalý příkaz, popř. vyrovnat neuhrazenou částku za stravování !!!

 

6)      Způsoby úhrady za stravování

Obědy se platí zálohově - na následující měsíc, zaplaceny musí být do posledního dne měsíce předcházející stravování.

- trvalým příkazem

- poštovní poukázkou, příp. jednorázovým převodem

- bezhotovostní platbou  / variabilní symbol platby je datum narození dítěte ve formátu DDMMRR

- neuhrazená platba do konce měsíce (záloha), předcházející stravování, může být důvodem k odmítnutí převzetí dítěte do zařízení

ČÍSLO ÚČTU ŠJ 19-2000787359/0800

 

7)      Před zahájením školního roku se inkasuje první platba v srpnu.

 

8)      Zákonní zástupci jsou povinni neprodleně nahlásit případné změny účtu.

 

9)      Vyúčtování plateb 

- u platby trvalým příkazem se přeplatek vrací pololetně, pokud částka překročí měsíční limit platby (Kč 800,-)

- u poukázkových plateb, sdělte prosím vedoucí ŠJ číslo účtu pro vrácení přeplatku

 

10)  Měsíční vyúčtování plateb-přehled k poslednímu dni v měsíci bude na písemnou žádost rodičů, zaslanou mailem na jidelnazsper@centrum.cz, oznámena výše přeplatku za uplynulý měsíc, zpět na poptávaný mail.

 

 11)  Neplacení stravného: u nezaplacení stravného zpětně za 1 měsíc, postupuje ředitelka školy podle zákona 561/2004 Sb. § 35(1) Ředitelka mateřské školy může po předchozím upozornění písemně oznámeném zákonnému zástupci dítěte rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání, jestliže zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v mateřské škole nebo úplatu za školní stravování (§ 123) ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelem jiný termín úhrady. Postup oznámení: rodiče mají povinnost platit částku 700,- Kč zálohově, vždy  do konce předchozího měsíce. Pokud tato platba není ve výpisech uvedena, upozorní vedoucí školní jídelny rodiče na prodlení platby. Do desátého dne daného měsíce obdrží rodič písemné oznámení o výši dlužné částky (zpracuje vedoucí školní jídelny).

Pokud ani po písemném upozornění rodič úplatu za stravování nezaplatí do 10 ti dnů, obdrží upozorňující dopis, ve kterém bude uvedena možnost vyloučení dítěte z MŠ. Od 1. dne dalšího měsíce, kdy rodič nezaplatil dlužnou částku, bude dítě vyloučeno z předškolního vzdělávání a dlužná částka bude nadále vymáhána.

 

12)  Způsob odhlašování oběda

a)      Odhlášky obědů – dle denní docházky ve třídě MŠ

b)      Odhlášky: tel.: 267 310 296, 777 582 224 (i SMS), email: omluvyms@perunka.cz,denně do 8.00 hod

c)      osobně – třídní učitelce

 

13)  Odhlašování svačin v MŠ

a)      Vydané jídlo – (odpolední svačina) je určeno ke konzumaci v jídelně, nesmí se vynášet ven a dále ho skladovat (v lednici, ve vlastních nádobách) dle vyhlášky Ministerstva zdravotnictví § 25 č.137/2004 Sb., v platném znění. 

b)      Je tedy zakázáno vynášet stravu ze zařízení školního stravování. Stravu je možno konzumovat pouze v provozovně. Jelikož v době oběda nemůže být z hygienických důvodů odpolední svačina ještě připravena, nemůže si ji strávník vyzvednout. Může tak učinit až v době výdeje svačin a konzumovat jak je uvedené.

c)      Odchází-li dítě výjimečně po obědě domů, bude mu při odchodu vydána náhradní svačina, hygienicky zabalená. Tuto skutečnost je nutno nahlásit ráno při příchodu dítěte, přímo v kuchyni školy, (jinak nebude mít dítě na svačinu nárok) a následně si svačinu osobně vyzvednout do 13.30 hod v kuchyni.

d)      Po odebrání stravy domů již personál kuchyně nenese odpovědnost za kvalitu a zdravotní nezávadnost.

 

14)  Stravování v době nemoci

Děti mají nárok na stravu, jen když jsou příslušný den v mateřské škole.

 

15)  Jídelní lístek

Jídelní lístek je vyvěšen, na nástěnce MŠ v prvním mezipatře, http://materinka.perunka.cz/jídelna

 

16)  Úřední hodiny hospodářky ŠJ

a)      Po – Pá : 7.40 – 7.55 hod

b)      Jiný termín návštěvy dohodnout telefonicky,mailem,sms

 

17)  Dotazy a připomínky 

Možno uplatnit u vedoucí školní jídelny na tel. č.:271 736 212 email: jidelnazsper@centrum.cz, mob.773 772 072.

 

V Praze dne 31. 8. 2021

Platnost od 1. 9. 2021

Aktualizováno 27.5.2022

Vyhotovila: Vladimíra Černá

 

                                                                                                               Mgr. Naděžda Hrebíková, ředitelka ZŠ a MŠ
Projekt ZDRAVÁ ŠKOLNÍ JÍDELNA


V lednu 2019 byl udělen státním zdravotním ústavem certifikát " ZDRAVÁ ŠKOLNÍ JÍDELNA " a nadále jsou pro nás proiritní doporučení projektu zdravá školní jídelna.

V říjnu 2018 byl projekt po dvouleté implementaci do denního provozu při stravování dětí a žáků, zpracován a odeslán ve spolupráci s dozorující nutriční specialistkou do státního zdravotního ústavu k hodnocení a udělení certifikace.

Od října 2016
je jídelna přihlášena v projektu ministerstva zdravotnictví a státního zdravotního ústavu  "ZDRAVÁ ŠKOLNÍ JÍDELNA". V rámci projektu se šj soustředí na pestrost jídelních lístků dle doporučení MZ, na vyvážené plnění spotřebního koše živin, a na vyloučení polotovarů s vysokým stupněm konvenience, více na webové stránce zš - www.perunka.cz / jídelna

Zdravá školní jídelna startuje na Praze 3

Vedoucí školních jídelen v Praze 3 se zapojují do projektu Zdravá školní jídelna.

Výzkumy jednoznačně vykazují skutečnost, že děti stravující se ve škole, trpí méně nadváhou a obezitou a získávají zde správné stravovací návyky pro celý život. Pokud chce mít společnost zdravé dospělé, musí se naučit zdravě jíst už v dětství.

Projekt Zdravá školní jídelna vznikl ve Státním zdravotním ústavu ve spolupráci s týmem hygieniků a je podporován Ministerstvem zdravotnictví, tedy institucemi, které jsou těmi pravými garanty zdravého stravování. Projekt je praktickou ukázkou, jak je možné naplnit cíle programu Zdraví 2020. Projektový tým, sestavený z odborníků na výživu, spolupracuje s dietní sestrou, zkušeným šéfkuchařem, metodikou pro školní stravování.

„V Praze 3 máme velkou výhodu, protože pracovnice odboru školství Bc. Alena Strosserová má certifikát nutriční terapeutky a je silnou oporou všem vedoucím našich školních jídelen,“¨informovala Mgr. Jaroslava Suková, radní pro školství. Bc. Alena Strosserová k tomu dodává: „Projekt Zdravá školní jídelna přináší rady, recepty, příručky, které pomáhají při sestavování jídelníčku z hlediska nejmodernějších poznatků o zdravé výživě. Za velmi pozitivní a účinné považujeme možnost výměny zkušeností, odhalování slabých stránek, ale i silných stránek ve školním stravování.“

Vedoucí školních jídelen na konci října absolvovali úvodní seminář pod vedením Mgr. Alexandry Košťálové ze Státní zdravotního ústavu. Kromě provozních záležitostí si všichni uvědomili, že je nutné postupovat krok za krokem, nikoliv změnit jídelníček ze dne na den.

„Tento článek vyšel v radničních novinách 11/2016

 


                               


Vez
CyberScout© NetMas, s.r.o. & Jan Slabý - IT Market, grafický design Radek Pokorný, všechna práva vyhrazena