MATEŘINKA PERUNKA

Základní a mateřská škola Praha 3
nám. Jiřího z Lobkovic 22/121
130 00 Praha3
IČ: 63831406

pracoviště Perunka
Perunova 975/6
130 00 Praha 3 - Vinohrady
zástupkyně pro
předškolní vzdělávání
Jana Jeništová

e-mail: materinka@perunka.cz 
tel.: +420 608 481 060

ID (datová schránka školy i školky)85qx857

Naše webové stránky žádné cookies nesbírají, proto nepotřebujeme Váš souhlas :-)

pověřenec pro ochranu osobních údajů
Ing. Pomije Radek MBA
pomije.radek@praha3.cz
222 116 711

IMG

Jak dopadl zápis

Zápis do mateřské školy Perunova 6 na školní rok 2024/2025 
odloučené pracoviště ZŠ a MŠ Praha 3, nám. J. z Lobkovic 22/121   

 
Ředitelka Základní školy a mateřské školy, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121,    
jako příslušný správní orgán rozhodla podle  ustanovení § 34, § 165 odst. 2 písm. B,     
§ 183 odst. 1  zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,  vyšším odborném     
a jiném vzdělávání (školský zákon) a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád,     
o přijetí těchto dětí pod přiděleným registračním číslem:

3306196992   2640657152   5337262336
7983462493   9545749762   3929583104
6109724161   4703456896   6746904064
8414761472   1505994247   6334507527
1254841693   1387598336   5716076032
7515233536   6446046723   6314397184
9086013444   1410403456   6742316544
3834060847   4381586566   6448363522
5660246016   1362692352   7320478724
8042908168   4139721728   6092200192
4571504384   4575252482   4270582528
8263562246   9279477248   5944263683
2197657984   7624679936   2550584329
5660934656   4396719104   5618636288
6854344256   5472834048   7198917632

 
V Praze dne 29. května 2024

 

Pokud jste zde Vaše registrační číslo nenašli, nezoufejte, zavolejte (608 48 10 60) a domluvíme se na dalším postupu!
Též vás požádám, abyste si přišli vyzvednout Rozhodnutí o nepřijetí, a to pondělí až středa 3. - 5. 6. od 7:40-8:00 nebo 14:00-16:00 do kanceláře MŠ v 1.patře.

Pokud jste zde vaše číslo našli, sláva! Nyní nemusíte nic, ale srdečně Vás zvu na naši první třídní schůzku, kde Vám vysvětlím základní principy fungování naší mateřinky. Je to dospělácká akce, účast je nutná bez dětí.  Rodiče, kteří k nám vodí staršího sourozence již vše znají... ani se nemusíte omlouvat :-)
Sejdeme se v pondělí 10. června 2024 od 16 hodin ve třídě Vodníčků (pokud byste dorazili později, zvoňte na Vodníčky). Vyplníme lejstra potřebná od září a budu Vám možná i hodinu a půl povídat. Samozřejme budete mít možnost zeptat se na vše, co Vás zajímá.

Dále vás zveme, tedy hlavně vaše děti na 7.6. mezi 16.00 -16.45 na "opičí dráhu" na zahradu MŠ. Akce se koná v rámci "týdne dětské radosti".

První hraní v mateřince pro nově přijaté děti (zatím pod dohledem rodičů) proběhne v úterý 18.června od 10:00 do 11:00 hodin. Přijít pozdě se nevyplácí, odejít vrátnicí musíte přesně v 11 hodin. Pak se již vrací současné mateřinkovské děti. 

Pokud byste se akcí nemohli zúčastnit, vůbec nic se neděje. Vaše děťátko o nic nepřijde a dospělákům stačí, když si pročtou naši Studovnu.
Vše v září doženeme a ujasníme na třídních schůzkách.

Těšíme se na Vás!
Vaše mateřinka Perunka

Vez
CyberScout© NetMas, s.r.o. & Jan Slabý - IT Market, grafický design Radek Pokorný, všechna práva vyhrazena