MATEŘINKA PERUNKA

Základní a mateřská škola Praha 3
nám. Jiřího z Lobkovic 22/121
130 00 Praha3
IČ: 63831406

pracoviště Perunka
Perunova 975/6
130 00 Praha 3 - Vinohrady
zástupkyně pro
předškolní vzdělávání
Kateřina Jelínková

e-mail: materinka@perunka.cz 
tel.: +420 608 481 060

pověřenec pro ochranu osobních údajů
p. Hausner
+420 777 478 654

IMG

Jak dopadl zápis

ZDE JSOU STARÉ INFORMACE, nové budou nejdříve koncem května.

Zápis do mateřské školy Perunova 6 na školní rok 2019/20 
odloučené pracoviště ZŠ a MŠ Praha 3, nám. J. z Lobkovic 22/121   
 
Ředitelka Základní školy a mateřské školy, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121,    
jako příslušný správní orgán rozhodla podle  ustanovení § 34, § 165 odst. 2 písm. B,     
§ 183 odst. 1  zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,  vyšším odborném     
a jiném vzdělávání (školský zákon) a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád,     
o přijetí těchto dětí pod přiděleným registračním číslem:

MS2020-01      MS2020-27
MS2020-03      MS2020-28
MS2020-04      MS2020-30
MS2020-05      MS2020-32
MS2020-06      MS2020-33
MS2020-07      MS2020-35
MS2020-08      MS2020-37
MS2020-10      MS2020-38
MS2020-11      MS2020-39
MS2020-12      MS2020-40
MS2020-13      MS2020-41
MS2020-14      MS2020-43
MS2020-15      MS2020-44
MS2020-17      MS2020-45
MS2020-18      MS2020-49
MS2020-20      MS2020-50
MS2020-21      MS2020-51
MS2020-23      MS2020-52
MS2020-24      MS2020-53
MS2020-25      MS2020-55
MS2020-26      MS2020-56

 V Praze dne 28. května 2020

Pokud jste zde Vaše registrační číslo nenašli, nezoufejte, zavolejte (608 48 10 60) a domluvíme se na dalším postupu!

Pokud jste zde vaše číslo našli, sláva! Nyní nemusíte nic, ale srdečně Vás zvu na naši první třídní schůzku, kde Vám vysvětlím základní principy fungování naší mateřinky. Je to dospělácká akce, účast je nutná bez dětí. Samozřejme budete mít možnost zeptat se na vše, co Vás zajímá. Rodiče, kteří k nám vodí staršího sourozence již vše znají... ani se nemusíte omlouvat :-)
Sejdeme se ve čtvrtek 18.června od 16 hodin ve vrátnici mateřinky, vchod ze Slezské ulice. Všichni budeme mít roušky (v době, kdy to píšu, je to stále v budovách nařízeno). Prohlédneme mateřinku a sedneme si ve třídě Vodníčků (pokud byste dorazili později, zvoňte na Vodníčky). 

První hraní v mateřince pro nově přijaté děti (zatím pod dohledem rodičů) proběhne v úterý 23.června od 9:30 do 10:30 hodin. Zatím to vidím, že budeme mít všichni roušky, i děti...

Pokud byste se akcí nechtěli zúčastnit, vůbec nic se neděje. Vaše děťátko o nic nepřijde a dospělákům stačí, když si pročtou naši Studovnu.
Vše si ještě ujasníme na třídních schůzkách v září.

Těšíme se na Vás!
Vaše mateřinka Perunka a Kateřina Jelínková

 

Vez
CyberScout© NetMas, s.r.o. & Jan Slabý - IT Market, grafický design Radek Pokorný, všechna práva vyhrazena