MATEŘINKA PERUNKA

Základní a mateřská škola Praha 3
nám. Jiřího z Lobkovic 22/121
130 00 Praha3
IČ: 63831406

pracoviště Perunka
Perunova 975/6
130 00 Praha 3 - Vinohrady
zástupkyně pro
předškolní vzdělávání
Jana Jeništová

e-mail: materinka@perunka.cz 
tel.: +420 608 481 060

ID (datová schránka školy i školky)85qx857

Naše webové stránky žádné cookies nesbírají, proto nepotřebujeme Váš souhlas :-)

pověřenec pro ochranu osobních údajů
Ing. Pomije Radek MBA
pomije.radek@praha3.cz
222 116 711

IMG

Jak dopadl zápis

Zápis do mateřské školy Perunova 6 na školní rok 2023/2024 
odloučené pracoviště ZŠ a MŠ Praha 3, nám. J. z Lobkovic 22/121   

 
Ředitelka Základní školy a mateřské školy, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121,    
jako příslušný správní orgán rozhodla podle  ustanovení § 34, § 165 odst. 2 písm. B,     
§ 183 odst. 1  zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,  vyšším odborném     
a jiném vzdělávání (školský zákon) a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád,     
o přijetí těchto dětí pod přiděleným registračním číslem:

2002448384   5857349632   6415217152   6795864064
1086645126   8470804736   4547288576   7752993536
9091847168   7388796168   8180027136   2857955328
9381389472   6584253312   6353322752   1108696192
2349195264   4331469824   5560529286   6156060484
2088878083   6931010448   7417113088   1304176128
4614202368   6534928647   2698877441   9404968965
4051328768   7388724484   8172508672   7885000327
5776207744   7552319424   4726783488   5699625472
8893008384   3910930432   8153228890   4650924416
2170436544   5801259008   3048659968   8465059842
7544187392   9448664576   6516576304   4614492169
1125976832   5166073856   1210566564    


 V Praze dne 31. května 2023

Pokud jste zde Vaše registrační číslo nenašli, nezoufejte, zavolejte (608 48 10 60) a domluvíme se na dalším postupu!
Též vás požádám, abyste si přišli vyzvednout Rozhodnutí o nepřijetí, a to ve čtvrtek 1.6. od 12:30-17.00 do kanceláře MŠ v 1.patře.

Pokud jste zde vaše číslo našli, sláva! Nyní nemusíte nic, ale srdečně Vás zvu na naši první třídní schůzku, kde Vám vysvětlím základní principy fungování naší mateřinky. Je to dospělácká akce, účast je nutná bez dětí.  Rodiče, kteří k nám vodí staršího sourozence již vše znají... ani se nemusíte omlouvat :-)
Sejdeme se v úterý 6.června 2023 od 16 hodin ve třídě Vodníčků (pokud byste dorazili později, zvoňte na Vodníčky). Vyplníme lejstra potřebná od září a budu Vám možná i hodinu a půl povídat. Samozřejme budete mít možnost zeptat se na vše, co Vás zajímá.

Dále vás zveme na 15.6. 15-17.30, kdy oslavíme již 15 výročí trvání naší MŠ, můžete opět nasát atmosféru naší školky. Více zde.

První hraní v mateřince pro nově přijaté děti (zatím pod dohledem rodičů) proběhne v úterý 20.června od 10:00 do 11:00 hodin. Přijít pozdě se nevyplácí, odejít vrátnicí musíte přesně v 11 hodin. Pak se již vrací současné mateřinkovské děti. 

Pokud byste se akcí nemohli zúčastnit, vůbec nic se neděje. Vaše děťátko o nic nepřijde a dospělákům stačí, když si pročtou naši Studovnu.
Vše v září doženeme a ujasníme na třídních schůzkách.

Těšíme se na Vás!
Vaše mateřinka Perunka

Vez
CyberScout© NetMas, s.r.o. & Jan Slabý - IT Market, grafický design Radek Pokorný, všechna práva vyhrazena