MATEŘINKA PERUNKA

Základní a mateřská škola Praha 3
nám. Jiřího z Lobkovic 22/121
130 00 Praha3
IČ: 63831406

pracoviště Perunka
Perunova 975/6
130 00 Praha 3 - Vinohrady
zástupkyně pro
předškolní vzdělávání
Kateřina Jelínková

e-mail: materinka@perunka.cz 
tel.: +420 608 481 060pověřenec pro ochranu osobních údajů
Ing. Pomije Radek MBA
pomije.radek@praha3.cz
222 116 711

IMG

Jak dopadl zápis

Zápis do mateřské školy Perunova 6 na školní rok 2021/2022 

odloučené pracoviště ZŠ a MŠ Praha 3, nám. J. z Lobkovic 22/121   
 
Ředitelka Základní školy a mateřské školy, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121,    
jako příslušný správní orgán rozhodla podle  ustanovení § 34, § 165 odst. 2 písm. B,     
§ 183 odst. 1  zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,  vyšším odborném     
a jiném vzdělávání (školský zákon) a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád,     
o přijetí těchto dětí pod přiděleným registračním číslem:

5313694592      9585867008
2891340288      3464662272
7477834752      4727181824
4261789184      4857513472
9424792576      3457177615
3290895424      9625945664
4517243904      3709948416
7384604168      7719501312
4363154944      8307854976
7822070144      9784029184
9183396864      8481793288
2618905824      4885658624
7459214336      9108541443
7569643521      8455173632
1299565056      3420925312
8301359616      8365184321
3327614976      7219379712
6731005441

 V Praze dne 25. května 2021

Pokud jste zde Vaše registrační číslo nenašli, nezoufejte, zavolejte (608 48 10 60) a domluvíme se na dalším postupu!

Pokud jste zde vaše číslo našli, sláva! Nyní nemusíte nic, ale srdečně Vás zvu na naši první třídní schůzku, kde Vám vysvětlím základní principy fungování naší mateřinky. Je to dospělácká akce, účast je nutná bez dětí.  Rodiče, kteří k nám vodí staršího sourozence již vše znají... ani se nemusíte omlouvat :-)
Sejdeme se v pondělí 7.června od 16 hodin ve vrátnici mateřinky, vchod ze Slezské ulice. Všichni budeme mít respirátory (v době, kdy to píšu, je to stále v budovách nařízeno). Zavedu Vás do třídy Vodníčků (pokud byste dorazili později, zvoňte na Vodníčky) a budu Vám možná i hodinu a půl povídat. Samozřejme budete mít možnost zeptat se na vše, co Vás zajímá.

První hraní v mateřince pro nově přijaté děti (zatím pod dohledem rodičů) proběhne v úterý 15.června od 10:00 do 11:00 hodin. Zatím to vidím, že budeme mít všichni roušky, i děti... Přijít pozdě se nevyplácí, odejít vrátnicí musíte přesně v 11 hodin. Pak se již vrací současné mateřinkovské děti. 

Pokud byste se akcí nechtěli zúčastnit, vůbec nic se neděje. Vaše děťátko o nic nepřijde a dospělákům stačí, když si pročtou naši Studovnu.
Vše si ještě ujasníme na třídních schůzkách v září.

Těšíme se na Vás!
Vaše mateřinka Perunka a Kateřina Jelínková

 

Vez
CyberScout© NetMas, s.r.o. & Jan Slabý - IT Market, grafický design Radek Pokorný, všechna práva vyhrazena