MATEŘINKA PERUNKA

Základní a mateřská škola Praha 3
nám. Jiřího z Lobkovic 22/121
130 00 Praha3
IČ: 63831406

pracoviště Perunka
Perunova 975/6
130 00 Praha 3 - Vinohrady
zástupkyně pro
předškolní vzdělávání
Kateřina Jelínková

e-mail: katerina.jelinkova@perunka.cz
tel.: +420 608 481 060

pověřenec pro ochranu osobních údajů
p. Hausner
+420 777 478 654

IMG

Jak dopadl zápis

Zápis do mateřské školy Perunova 6 na školní rok 2019/20 
odloučené pracoviště ZŠ a MŠ Praha 3, nám. J. z Lobkovic 22/121   
 
Ředitelka Základní školy a mateřské školy, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121,    
jako příslušný správní orgán rozhodla podle  ustanovení § 34, § 165 odst. 2 písm. B,     
§ 183 odst. 1  zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,  vyšším odborném     
a jiném vzdělávání (školský zákon) a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád,     
o přijetí těchto dětí pod přiděleným registračním číslem:

MS2019- 1 MS2019- 13 MS2019- 30 MS2019- 42
MS2019- 2 MS2019- 14 MS2019- 31 MS2019- 46
MS2019- 5 MS2019- 15 MS2019- 32 MS2019- 48
MS2019- 6 MS2019- 16 MS2019- 34 MS2019- 49
MS2019- 7 MS2019- 17 MS2019- 35 MS2019- 52
MS2019- 8 MS2019- 19 MS2019- 36 MS2019- 54
MS2019- 9 MS2019- 21 MS2019- 37 MS2019- 57
MS2019- 11 MS2019- 23 MS2019- 38 MS2019- 60
MS2019- 12 MS2019- 26 MS2019- 41

 V Praze dne 27. května 2019

Pokud jste zde Vaše registrační číslo nenašli, nezoufejte, přijďte si v týdnu 27. - 31.5. vyzvednout Rozhodnutí o nepřijetí a domluvíme se na dalším postupu!

Pokud jste zde vaše číslo našli, sláva! Nyní nemusíte nic, ale...
        srdečně Vás zvu na naši první třídní schůzku, kde Vám vysvětlím základní principy fungování naší mateřinky. Účast je nutná bez dětí.
Samozřejme budete mít možnost zeptat se na vše, co Vás zajímá.
V úterý 11.června od 16 hodin ve třídě Vodníčků.
        První hraní v mateřince pro nově přijaté děti (zatím pod dohledem rodičů) proběhne v úterý 18.června od 10 do 11 hodin.
Těšíme se na Vás!
Vaše mateřinka Perunka a Kateřina Jelínková

 

Vez
CyberScout© NetMas, s.r.o. & Jan Slabý - IT Market, grafický design Radek Pokorný, všechna práva vyhrazena