MATEŘINKA PERUNKA

Základní a mateřská škola Praha 3
nám. Jiřího z Lobkovic 22/121
130 00 Praha3
IČ: 63831406

pracoviště Perunka
Perunova 975/6
130 00 Praha 3 - Vinohrady
zástupkyně pro
předškolní vzdělávání
Kateřina Jelínková

e-mail: materinka@perunka.cz 
tel.: +420 608 481 060

Naše webové stránky žádné cookies nesbírají, proto nepotřebujeme Váš souhlas :-)

pověřenec pro ochranu osobních údajů
Ing. Pomije Radek MBA
pomije.radek@praha3.cz
222 116 711

IMG

Jak dopadl zápis

Zápis do mateřské školy Perunova 6 na školní rok 2022/2023 
odloučené pracoviště ZŠ a MŠ Praha 3, nám. J. z Lobkovic 22/121   

 
Ředitelka Základní školy a mateřské školy, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121,    
jako příslušný správní orgán rozhodla podle  ustanovení § 34, § 165 odst. 2 písm. B,     
§ 183 odst. 1  zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,  vyšším odborném     
a jiném vzdělávání (školský zákon) a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád,     
o přijetí těchto dětí pod přiděleným registračním číslem:

2123920384      5462594304
2183718248      5704138752
2368208384      6683276288
2744540224      6690866944
2963111552      6858906624
3109025792      7080598112
3319463936      7243044352
3568403968      7366508544
3872887216      7414897728
3928048647      7913853952
4003785408      8096865283
4274457088      8218848335
4482001664      8558087132
4588323849      8669831232
4722108896      8726758410
5196173824      8957565952
5339686451      8980610048
                             9723211968

 V Praze dne 23. května 2022

Pokud jste zde Vaše registrační číslo nenašli, nezoufejte, zavolejte (608 48 10 60) a domluvíme se na dalším postupu!

Pokud jste zde vaše číslo našli, sláva! Nyní nemusíte nic, ale srdečně Vás zvu na naši první třídní schůzku, kde Vám vysvětlím základní principy fungování naší mateřinky. Je to dospělácká akce, účast je nutná bez dětí.  Rodiče, kteří k nám vodí staršího sourozence již vše znají... ani se nemusíte omlouvat :-)
Sejdeme se v úterý 7.června 2022 od 16 hodin ve třídě Vodníčků (pokud byste dorazili později, zvoňte na Vodníčky). Vyplníme lejstra potřebná od září a budu Vám možná i hodinu a půl povídat. Samozřejme budete mít možnost zeptat se na vše, co Vás zajímá.

První hraní v mateřince pro nově přijaté děti (zatím pod dohledem rodičů) proběhne v úterý 21.června od 10:00 do 11:00 hodin. Přijít pozdě se nevyplácí, odejít vrátnicí musíte přesně v 11 hodin. Pak se již vrací současné mateřinkovské děti. 

Pokud byste se akcí nemohli zúčastnit, vůbec nic se neděje. Vaše děťátko o nic nepřijde a dospělákům stačí, když si pročtou naši Studovnu.
Vše v září doženeme a ujasníme na třídních schůzkách.

Těšíme se na Vás!
Vaše mateřinka Perunka

Vez
CyberScout© NetMas, s.r.o. & Jan Slabý - IT Market, grafický design Radek Pokorný, všechna práva vyhrazena