MATEŘINKA PERUNKA

Základní a mateřská škola Praha 3
nám. Jiřího z Lobkovic 22/121
130 00 Praha3
IČ: 63831406

pracoviště Perunka
Perunova 975/6
130 00 Praha 3 - Vinohrady
zástupkyně pro
předškolní vzdělávání
Jana Jeništová

e-mail: materinka@perunka.cz 
tel.: +420 608 481 060

ID (datová schránka školy i školky)85qx857

Naše webové stránky žádné cookies nesbírají, proto nepotřebujeme Váš souhlas :-)

pověřenec pro ochranu osobních údajů
Ing. Pomije Radek MBA
pomije.radek@praha3.cz
222 116 711

IMG

Tým Mateřinky

Všechny paní učitelky mají pedagogické vzdělání a snaží se o otevřenou komunikaci se všemi účastníky výchovně vzdělávacího procesu – dětmi, rodiči i širší veřejností.

Dračí paní učitelky: Jana M. a Jana P. a asistentka Martina R.

Skřítčí paní učitelky: Péťa H. a Lucka Z.

Vodnické paní učitelky: Jana S. a Veronika L.

Loupežnické paní učitelky: Maruška J. a Terezka F.

Bubáčkovské paní učitelky: Péťa M. a Jolanka B. a asistentka Světla M.

Čertovské paní učitelky: Jana J. a Julie K. a asistentka Simona V.

 

Důležité pro nás jsou i partnerské profesní vztahy mezi učitelkami a dalším personálem mateřské školy:

paní uklízečky: Eva a Petra

hospodářka školy: Alena Dvořáková

hospodářka školní jídelny: Vladimíra Černá s kolektivem školní jídelny

zástupkyně pro předškolní vzdělávání: Bc. Jana Jeništová

a paní ředitelka celé ZŠ a MŠ: Mgr. Naděžda Hrebíková, hrebikova@lobkovicovo.cz, 267 310 706.

 

Vez
CyberScout© NetMas, s.r.o. & Jan Slabý - IT Market, grafický design Radek Pokorný, všechna práva vyhrazena