MATEŘINKA PERUNKA

Základní a mateřská škola Praha 3
nám. Jiřího z Lobkovic 22/121
130 00 Praha3
IČ: 63831406

pracoviště Perunka
Perunova 975/6
130 00 Praha 3 - Vinohrady
zástupkyně pro
předškolní vzdělávání
Kateřina Jelínková

e-mail: katerina.jelinkova@perunka.cz
tel.: +420 608 481 060

pověřenec pro ochranu osobních údajů
p. Hausner
+420 777 478 654

IMG

Jak bude letos vypadat zápis

Zápisy k předškolnímu vzdělávání proběhly 2. až 11.května 2020. Pokud jste zápis nestihli, nezoufejte,
volejte (608 48 10 60) a budeme se domlouvat, jak to nejlépe zařídit.
Situace vyžaduje organizovat zápisy bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců ve škole. Jak tedy postupovat...

Shromáždění dokumentů: 
- Žádost o přijetí vyplnit, vytisknout, podepsat.
- Řádné očkování dítěte (netýká se dítěte, které bude plnit povinné předškolní vzdělávání a ve školním roce 2020/2021 mu bude 6 let) doložit čestným prohlášením a kopií očkovacího průkazu. Pokud si nejste jisti, zde je Dětský očkovací kalendář. V případě, že dítě nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře, musí zákonný zástupce kontaktovat na dálku dětského lékaře a vyžádat si od něj potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.
- U cizích státních příslušníků je třeba připojit pas dítěte či jiný doklad s uvedeným druhem pobytu v ČR.

Převedení dokumentů do elektronické podoby:
všechny dokument naskenujte nebo vyfoťte. Při focení dejte prosím pozor na čitelnost dokumentů. Doporučujeme fotit na bílém podkladu, který je dostatečně osvícen (použití blesku je někdy problémem).

Podání přihlášky
1. pokud máte osobní datovou schránku, pak do datové schránky školy - ID: 85qx857,
2. pokud máte elektronický podpis, podepište Žádost o přijetí tímto podpisem a všechny dokumenty pošlete jako přílohy emailu na katerina.jelinkova@perunka.cz,
3. pokud nemáte výše uvedené možnosti, pošlete jako přílohu emailem bez elektronického podpisu na katerina.jelinkova@perunka.cz, ale je nutné uvedení funkčního telefonického kontaktu, budeme se dále domlouvat.
4. použití služeb České pošty vzhledem k situaci nedoporučujeme.

Následně (rozhodně to nebude obratem, vydržte) Vám přijde datovou schránkou nebo emailem potvrzení přijetí žádosti a bude Vám zasláno důležité registrační číslo, pod kterým je žádost evidována. Žádosti o přijetí budeme postupně zpracovávat a nejpozději začátkem června bychom chtěli zveřejnit seznam registračních čísel přijatých dětí.
Není potřeba podávat přihlášky do dalších mateřských škol, ale pokud Vám to nedá, informujte nás do kterých a uveďte, kterou MŠ preferujete.

Kritéria pro přijímání dětí do mateřské školy Perunova, v pořadí od nejdůležitějšího k méně důležitým:

  1. Děti k povinnému předškolnímu vzdělávání s trvalým pobytem ve spádové oblasti Praha 3,

  2. Děti k povinnému předškolnímu vzdělávání,

  3. Děti k pravidelné celodenní docházce, které k 31. 8. daného roku dovrší čtyř let věku, s trvalým pobytem ve spádové oblasti Praha 3,

  4. Děti k pravidelné celodenní docházce, které k 31. 8. daného roku dovrší tří let věku, s trvalým pobytem ve spádové oblasti Praha 3,

  5. Děti k pravidelné celodenní docházce.

Při rozhodování o přijetí v bodě 3, 4 a 5 bude postupováno dle data narození, tj. od nejstarších po nejmladší, a to do naplnění kapacity školy. V případě shodnosti data narození jsou děti srovnány abecedně dle příjmení.

Těšíme se na Vás!
Vaše mateřinka Perunka
PS: pokud jsem napsala něco nejasně, nebo máte další dotázky,
pište katerina.jelinkova@perunka.cz (a uveďte Vaše telefonní číslo) nebo volejte 608 48 10 60.

Část rodičů bude mít ještě další požadavky:

1) Chci aby mé dítě absolvovalo povinnou předškolní docházku formou individuálního vzdělávání.

Splníte vše, co se týká běžného zápisu do mateřské školy (netýká se Vás doložení řádného očkování dítěte). Máte téměř 100% jistotu, že Vaše dítko přijmeme :-). Navíc přiložíte Vaše oznámení o individuálním vzdělávání a seznámíte se s Desaterem pro rodiče dětí předškolního věku. Ve stanovený čas (koncem listopadu) se povinně společně s dítětem dostavíte k ověření úrovně očekávaných výstupů.

2) Mé dítě má závažnější zdravotní potíže, bude potřebovat podpůrná opatření kvůli svému znevýhodnění.

Doplňující informace potřebné pro nastavení vhodných podpůrných opatření pro dítě můžete mateřské škole podat nejlépe během zápisu. Lejstro prosím vytiskněte, vyplňte, podepište a přiložte k žádosti o přijetí. Případně můžeme probrat Vaše potřeby a naše možnosti i předem. Pokud nás o těchto skutečnostech informujete, umožníte nám vhodně nastavit podporu pro Vaše dítě hned od počátku jeho docházky. 

3) Mohu svému dítěti nějak pomoci v jeho rozvoji ještě před nástupem do mateřské školy, aby bylo na počátek vzdělávání v mateřské škole co nejlépe připraveno?

Samozřejmě :-), vše je moc pěkně napsáno v článku.
Dovolím si jen ještě více zdůraznit psychickou pohodu rodiče, který dítě přivádí,
maximální možnou samostatnost dítěte v sebeobslužných činnostech (jídlo, toaleta a hygiena, oblékání) a
veeelmi pomalou adaptaci u mladších a citlivějších dětí.

4) Mému dítěti budou tři roky teprve v září - prosinci 2020

Zápis zkuste, je možné, že na Vás místečko zbude. Rozhodně u svého dítěte hodně trénujte samostatnost, aby náročný vzdělávací proces v mateřské škole zvládlo. Také počítejte se složitější adaptací. 

5) Mému dítěti budou tři roky teprve po 1.1.2021

Z našich zkušeností nejsou takto malé děti dostatečně vyspělé. Budeme ale rádi, když na nás nezanevřete. Dost pravděpodobně se během podzimu či po Vánocích pro Vás místo uvolní. Zkuste se v průběhu zápisu ozvat na email katerina.jelinkova@perunka.cz, ať s Vámi do budoucna počítáme :-)
Porozhlédněte se ve svém okolí a nebojte se zeptat různých rodičů na zkušenosti s mateřskými školami.

U nás v mateřince Perunce to (v běžných letech, bez pandemie) chodilo takto:
V průběhu dubna si přijďte do mateřské školy vyzvednout přihlášku, můžete společně s dítětem na malou chvilku nahlédnout do třídy a paní učitelka Vám může odpovědět pár otázek.
Den otevřených dveří nepořádáme, můžete přijít prakticky kterýkoliv pracovní den a uvidíte nás v běžné práci – bez příkras. Nemusíte se nijak objednávat, ani ohlašovat. Prostě přijďte :-) Aby se Vám, ale mohla paní učitelka chvilku věnovat, je nejvhodnější přijít před 8:30, nebo mezi 15 a 17 hodinou. Jindy učitelky intenzivně pracují s přítomnými dětmi.

Při prohlídce mateřské školy dostanete přihlášku, kterou doma pravdivě, pečlivě a krasopisně vyplňte, ať nekomolíme jména.
Také musíte zajít za dětským lékařem pro razítko, že se dítě podrobilo pravidelným očkováním a je schopno nastoupit do mateřské školy. K lékaři nemusíte s dítětem, jedná se o výpis z dokumentace.

Nakonec přijďte i s dítětem k zápisu. Pořadí není důležité, druhý den bývá volněji.

Zápis běžně bývá na začátku května, od 13 do 17 hodin.
Budete potřebovat vyplněnou přihlášku, občanský průkaz a rodný list dítěte. (cizinci pas a potvrzení dlouhodobého pobytu dítěte)

 

 

Vez
CyberScout© NetMas, s.r.o. & Jan Slabý - IT Market, grafický design Radek Pokorný, všechna práva vyhrazena