MATEŘINKA PERUNKA

Základní a mateřská škola Praha 3
nám. Jiřího z Lobkovic 22/121
130 00 Praha3
IČ: 63831406

pracoviště Perunka
Perunova 975/6
130 00 Praha 3 - Vinohrady
zástupkyně pro
předškolní vzdělávání
Kateřina Jelínková

e-mail: katerina.jelinkova@perunka.cz
tel.: +420 608 481 060

pověřenec pro ochranu osobních údajů
p. Hausner
+420 777 478 654

IMG

Adaptace

... aneb zvykání na mateřinku

Běžně dětem umožňujme postupnou adaptaci na nové prostředí mateřské školy. Našim nejmladším tříleťáčkům a citlivějším dětem ji dokonce vřele doporučujeme!

Začínáme již dnem otevřených dveří, kdy si v červnu přijdou pohrát nově přijaté děti. Podívají se na svou třídu a seznámí se se svou paní učitelkou. Po prázdninách pak již vědí, na co se mají těšit :-)

V září je potřeba si na příchody vyhradit dostatek času. Rodiče mohou vejít do třídy společně s dítětem, vybrat první hračku a teprve poté se rozloučit. Z našich zkušeností víme, že není nejlepší, pokud je rodič v mateřské škole dlouhodobě přítomen. Proto je zpočátku možné se s dítětem rozloučit jen na chvíli a vyzvednout si jej již po chvíli (třeba půlhodince) samostatného pobytu a teprve postupně dobu prodlužovat.
Každé děťátko je jiné a každé potřebuje na zdárnou adaptaci svůj čas. 
Vše potom již domluvíte se svými paní učitelkami, přesně podle aktuálních reakcí Vašeho dítěte.

Čerstvě tříletým nebo citlivějším dětem velmi pomůžete, když je budete po zdárné adaptaci, alespoň první měsíc vyzvedávat ze školky "po  O" - čili hned po obědě.

Mateřskou školu vnímáme jako doplněk výchovy dítěte v rodině, proto je pro nás důležité, aby se děti i dospělí cítili v mateřské škole dobře.

Snažíme se, aby třída byla pro všechny děti místem, kde se cítí bezpečně a kde nalézají kamarády. Podporujeme děti v samostatných pokusech a v dokončení započatého záměru. Chválíme byť i jen snahu a drobné pokroky dětí.

Pedagogové znají a respektují potřeby dětí předškolního věku, vydávají srozumitelné pokyny podpořené nonverbálně. Nabídka činností je přiměřeně náročná a pro děti prakticky využitelná.

 

Vez
CyberScout© NetMas, s.r.o. & Jan Slabý - IT Market, grafický design Radek Pokorný, všechna práva vyhrazena