MATEŘINKA PERUNKA

Základní a mateřská škola Praha 3
nám. Jiřího z Lobkovic 22/121
130 00 Praha3
IČ: 63831406

pracoviště Perunka
Perunova 975/6
130 00 Praha 3 - Vinohrady
zástupkyně pro
předškolní vzdělávání
Kateřina Jelínková

e-mail: materinka@perunka.cz 
tel.: +420 608 481 060

Naše webové stránky žádné cookies nesbírají, proto nepotřebujeme Váš souhlas :-)

pověřenec pro ochranu osobních údajů
Ing. Pomije Radek MBA
pomije.radek@praha3.cz
222 116 711

IMG

Adaptace

... aneb zvykání na mateřinku

Běžně dětem umožňujme postupnou adaptaci na nové prostředí mateřské školy. Našim nejmladším tříleťáčkům a citlivějším dětem ji dokonce vřele doporučujeme!

Začínáme již dnem otevřených dveří, kdy si v červnu přijdou pohrát nově přijaté děti. Podívají se na svou třídu a seznámí se se svou paní učitelkou. Po prázdninách pak již vědí, na co se mají těšit :-)

V září je potřeba si na příchody vyhradit dostatek času. Rodiče mohou vejít do třídy společně s dítětem, vybrat první hračku a teprve poté se rozloučit. Z našich zkušeností víme, že není nejlepší, pokud je rodič v mateřské škole dlouhodobě přítomen. Proto je zpočátku možné se s dítětem rozloučit jen na chvíli a vyzvednout si jej již po chvíli (třeba půlhodince) samostatného pobytu a teprve postupně dobu prodlužovat.
Každé děťátko je jiné a každé potřebuje na zdárnou adaptaci svůj čas. 
Vše potom již domluvíte se svými paní učitelkami, přesně podle aktuálních reakcí Vašeho dítěte.
Pokud se při pobytu Vašeho dítěte v mateřince vyskytne jakýkoliv, třeba i drobný nesoulad, budeme vše řešit dohromady. Paní učitelky Vám nabídnou společné posezení, kde máme dostatek času se Vás vyptat, jak řešíte doma podobné situace. Naprosto ideální je, když sepotkáme s oběma rodiči naráz.

Čerstvě tříletým nebo citlivějším dětem velmi pomůžete, když je budete po zdárné adaptaci, alespoň první měsíc vyzvedávat ze školky "po  O" - čili hned po obědě.

Mateřskou školu vnímáme jako doplněk výchovy dítěte v rodině, proto je pro nás důležité, aby se děti i dospělí cítili v mateřské škole dobře.

Snažíme se, aby třída byla pro všechny děti místem, kde se cítí bezpečně a kde nalézají kamarády. Podporujeme děti v samostatných pokusech a v dokončení započatého záměru. Chválíme byť i jen snahu a drobné pokroky dětí.

Pedagogové znají a respektují potřeby dětí předškolního věku, vydávají srozumitelné pokyny podpořené nonverbálně. Nabídka činností je přiměřeně náročná a pro děti prakticky využitelná.

 

Vez
CyberScout© NetMas, s.r.o. & Jan Slabý - IT Market, grafický design Radek Pokorný, všechna práva vyhrazena