MATEŘINKA PERUNKA

Základní a mateřská škola Praha 3
nám. Jiřího z Lobkovic 22/121
130 00 Praha3
IČ: 63831406

pracoviště Perunka
Perunova 975/6
130 00 Praha 3 - Vinohrady
zástupkyně pro
předškolní vzdělávání
Kateřina Jelínková

e-mail: katerina.jelinkova@perunka.cz
tel.: +420 608 481 060

IMG

Platby

Informace o úplatě za vzdělávání – školné

je pro dané období stanovena na 900,- Kč měsíčně.
Úplata je splatná vždy do posledního dne předchozího měsíce.
Děti, které chodí do posledního ročníku MŠ, tj. děti, kterým je od 1.9. šest let, mají předškolní vzdělávání dvanáct měsíců bezúplatné.
Děti s odkladem školní docházky opět platí školné, nebo mají možnost nastoupit do přípravné třídy ZŠ.

Školné je možné platit trvalým příkazem z běžného účtu - zadat 10x v roce platbu je výši 900,- Kč.
Pozor, neplatit o letních prázdninách (červenec, srpen), mateřská škola je zavřena.

variabilní symbol: datum narození dítěte (den,měsíc,rok)
číslo účtu: 30015 - 2000787359/0800

V případě nouze můžete školné platit hotově, vždy první pondělí v měsíci, v kanceláři školy u paní Dudákové (7:30 – 15:00).Informace o úplatě za stravování - stravné

Strávníci jsou zařazováni do věkových skupin, na dobu školního roku, ve kterém dosahují věku, podle data narození. 
Mateřská škola - celodenní stravování - 35,- Kč/den,
Vyúčtování se provádí vždy za celý kalendářní měsíc.

Stravné je nejlepší platit trvalým příkazem z běžného účtu - zadat 10x v roce platbu je výši 700,- Kč.
variabilní symbol: datum narození dítěte (den,měsíc,rok)
Číslo účtu jídelny: 19-2000787359/0800

Stravné je třeba mít zaplaceno vždy poslední den v měsíci (na další měsíc dopředu)!!!


 

 

Vez
CyberScout© NetMas, s.r.o. & Jan Slabý - IT Market, grafický design Radek Pokorný, všechna práva vyhrazena