MATEŘINKA PERUNKA

Základní a mateřská škola Praha 3
nám. Jiřího z Lobkovic 22/121
130 00 Praha3
IČ: 63831406

pracoviště Perunka
Perunova 975/6
130 00 Praha 3 - Vinohrady
zástupkyně pro
předškolní vzdělávání
Kateřina Jelínková

e-mail: katerina.jelinkova@perunka.cz
tel.: +420 608 481 060

pověřenec pro ochranu osobních údajů
p. Hausner
+420 777 478 654

IMG

Kdy je zápis

Porozhlédněte se ve svém okolí a nebojte se zeptat různých rodičů na zkušenosti s mateřskými školami.

U nás v mateřince Perunce to chodí takto:
V průběhu dubna si přijďte do mateřské školy vyzvednout přihlášku, můžete společně s dítětem na malou chvilku nahlédnout do třídy a paní učitelka Vám může odpovědět pár otázek.
Den otevřených dveří nepořádáme, můžete přijít prakticky kterýkoliv pracovní den a uvidíte nás v běžné práci – bez příkras. Nemusíte se nijak objednávat, ani ohlašovat. Prostě přijďte :-) Aby se Vám, ale mohla paní učitelka chvilku věnovat, je nejvhodnější přijít před 9 hodinou, nebo mezi 15 a 17 hodinou. Jindy pracuje s přítomnými dětmi.

Při prohlídce mateřské školy dostanete přihlášku, kterou doma pravdivě, pečlivě a krasopisně vyplňte, ať nekomolíme jména.
Také musíte zajít za dětským lékařem pro razítko, že se dítě podrobilo pravidelným očkováním a je schopno nastoupit do mateřské školy. K lékaři nemusíte s dítětem, jedná se o výpis z dokumentace.

Nakonec přijďte i s dítětem k zápisu. Pořadí není důležité, druhý den bývá volněji.

Zápis bude 6. a 7. května 2019, od 13 do 17 hodin.
Budete potřebovat vyplněnou přihlášku, občanský průkaz, rodný list dítěte.

 

Kritéria pro přijímání dětí do mateřské školy Perunova, v pořadí od nejdůležitějšího k méně důležitým:

  1. Děti k povinnému předškolnímu vzdělávání s trvalým pobytem ve spádové oblasti Praha 3,

  2. Děti k povinnému předškolnímu vzdělávání,

  3. Děti k pravidelné celodenní docházce, které k 31. 8. daného roku dovrší čtyř let věku, s trvalým pobytem ve spádové oblasti Praha 3,

  4. Děti k pravidelné celodenní docházce, které k 31. 8. daného roku dovrší tří let věku, s trvalým pobytem ve spádové oblasti Praha 3,

  5. Děti k pravidelné celodenní docházce.

Při rozhodování o přijetí v bodě 3, 4 a 5 bude postupováno dle data narození, tj. od nejstarších po nejmladší, a to do naplnění kapacity školy. V případě shodnosti data narození jsou děti srovnány abecedně dle příjmení.


Těšíme se na Vás!

Mateřinka Perunka

Vez
CyberScout© NetMas, s.r.o. & Jan Slabý - IT Market, grafický design Radek Pokorný, všechna práva vyhrazena