MATEŘINKA PERUNKA

Základní a mateřská škola Praha 3
nám. Jiřího z Lobkovic 22/121
130 00 Praha3
IČ: 63831406

pracoviště Perunka
Perunova 975/6
130 00 Praha 3 - Vinohrady
zástupkyně pro
předškolní vzdělávání
Kateřina Jelínková

e-mail: katerina.jelinkova@perunka.cz
tel.: +420 608 481 060

pověřenec pro ochranu osobních údajů
p. Hausner
+420 777 478 654

IMG

Kdy je zápis

Letos již máme zápis za sebou, ale pokud sháníte pro své dítko mateřinku, neváhejte se ozvat. Někdy se stane, že můžeme přijmout dítě i v průběhu školního roku. katerina.jelinkova@perunka.cz

Před zápisem...
Porozhlédněte se ve svém okolí a nebojte se zeptat různých rodičů na zkušenosti s mateřskými školami.

U nás v mateřince Perunce to chodí takto:
V průběhu dubna si přijďte do mateřské školy vyzvednout přihlášku, můžete společně s dítětem na malou chvilku nahlédnout do třídy a paní učitelka Vám může odpovědět pár otázek.
Den otevřených dveří nepořádáme, můžete přijít prakticky kterýkoliv pracovní den a uvidíte nás v běžné práci – bez příkras. Nemusíte se nijak objednávat, ani ohlašovat. Prostě přijďte :-) Aby se Vám, ale mohla paní učitelka chvilku věnovat, je nejvhodnější přijít před 9 hodinou, nebo mezi 15 a 17 hodinou. Jindy pracuje s přítomnými dětmi.

Při prohlídce mateřské školy dostanete přihlášku, kterou doma pravdivě, pečlivě a krasopisně vyplňte, ať nekomolíme jména.
Také musíte zajít za dětským lékařem pro razítko, že se dítě podrobilo pravidelným očkováním a je schopno nastoupit do mateřské školy. K lékaři nemusíte s dítětem, jedná se o výpis z dokumentace.

Nakonec přijďte i s dítětem k zápisu. Pořadí není důležité, druhý den bývá volněji.

Zápis bude 6. a 7. května 2019, od 13 do 17 hodin.
Budete potřebovat vyplněnou přihlášku, občanský průkaz, rodný list dítěte.

 

Kritéria pro přijímání dětí do mateřské školy Perunova, v pořadí od nejdůležitějšího k méně důležitým:

  1. Děti k povinnému předškolnímu vzdělávání s trvalým pobytem ve spádové oblasti Praha 3,

  2. Děti k povinnému předškolnímu vzdělávání,

  3. Děti k pravidelné celodenní docházce, které k 31. 8. daného roku dovrší čtyř let věku, s trvalým pobytem ve spádové oblasti Praha 3,

  4. Děti k pravidelné celodenní docházce, které k 31. 8. daného roku dovrší tří let věku, s trvalým pobytem ve spádové oblasti Praha 3,

  5. Děti k pravidelné celodenní docházce.

Při rozhodování o přijetí v bodě 3, 4 a 5 bude postupováno dle data narození, tj. od nejstarších po nejmladší, a to do naplnění kapacity školy. V případě shodnosti data narození jsou děti srovnány abecedně dle příjmení.


Těšíme se na Vás!

Mateřinka Perunka

Vez
CyberScout© NetMas, s.r.o. & Jan Slabý - IT Market, grafický design Radek Pokorný, všechna práva vyhrazena